KifiSanat Kitaplık’a Eser Gönderimi

Her sanatçı, KifiSanat Kitaplık’a eserlerini gönderebilir. Sağlıklı bir süreç adına aranan birkaç şart bulunmaktadır:

  • Eserler, kitaplik@kifisanat.com adresine gönderilmeli.
  • Eserin son hali gönderilmiş olmalı.
  • Eser, kitaplıkta yer alan bir kitap veya kitapçık gibi düşünülmeli. Kapağı ve sayfa tasarımlarına son hali verilmiş olmalı. Sanatseverlere görsel olarak da hitap etmeli.
  • Yazara ait bir fotoğraf (herhangi bir görsel de olabilir) ve yazar hakkında birkaç cümleyi geçmeyen tanıtıcı metin de gönderilmeli.
  • İsteğe bağlı : A5 boyutundaki sayfalar kolay okunabilirliği sağlar. KifiSanat Kitaplık, paylaşılan eserlerin A5 boyutunda olmasını tercih eder.

Unutulmamalıdır ki KifiSanat Kitaplık bir seçki niteliği taşır. Her ne kadar konularında otorite olmasa da seçiciler, eseri bu seçkiye almak istemeyebilir. Böyle olduğu takdirde eser hakkında kısa bir eleştiri (yoğunluğa bağlı olarak değişebilir) ve ilginize olan teşekkürlerle birlikte yanıt verilir. Şüphesiz ki bu sizi başarısız yapmaz. Eserinizin anlaşılamamış olması, seçicinin farklı bakış açısı veya niteliksizliği gibi ihtimaller de mevcuttur. Bu konuda, sanatseverlere nitelikli bir seçki sunma çabası adına verilmiş olan bir yanıtı siz sanatçıların anlayışla karşılayacağına olan inancımız tam.

Sanatsever olarak tür ayrımımız bulunmamakta. Ancak şartlar göz önüne alındığında pdf formatından başka şansımız henüz yok. Gönül isterdi büyük bir binamız, geniş salonlarımız olsun ve tüm eserleri somut olarak sergileyebilelim ancak üzgünüz. Bu sebeple, pdf formatında KifiSanat Kitaplık’ta yer almasını istediğiniz her türlü eserinizi gönderebilirsiniz. Belki bir heykel veya enstalasyon sergilenemez ancak bunun fotoğrafları yer alabilir. İnsanlara ulaşmak için bir pdf yeter.